Lang versjon, brukt til konkurranse på Facebook:

Kort versjon, brukt til å ønske "god jul" i SoMe:
Ønsker du en tilsvarende video for din bedrift/ditt prosjekt?
Det er kanskje billigere enn du tror. Vi leverer fiks ferdige videoer på opptil 60 sekunder for kr 4990,-!
Back to Top