Lang versjon, brukt i Torridal IL sine egne kanaler:
Kort versjon, brukt i presentasjon fra Spareskillingsbanken (maks lengde 20 sek.):
Ønsker du en tilsvarende video for din bedrift/ditt prosjekt?
Det er kanskje billigere enn du tror. Vi leverer fiks ferdige videoer på opptil 60 sekunder for kr 4990,-!
Back to Top